Výlety

V blízkém okolí našeho kempu se nachází celá řada turisticky atraktivních cílů. Většina z nich je v přijatelné vzdálenosti, vhodné pro  cykloturisty.

 • Lednice

  Městečko a zámek ve Valtické pahorkatině, dnešní neogotická podoba zámku vznikla v roce 1846-56, v interiéru bohaté řezby a myslivecké muzeum. Při zámku skleník s tropickou vegetací a anglický park s empírovými pavilony, minaret u  Zámeckého rybníka, Apollonův chrám u Mlýnského rybníka, chrámek Tří grácií a Nový dvůr nad Prostředním rybníkem, Hraniční zámeček nad Hlohoveckým rybníkem, Belveder u Valtic, Rybniční Zámek a zřícenina Janova hradu na východním okraji parku. V parku nelze jezdit na kole, možná je však doprava na lodích a nebo koňským spřežením. Velké množství restaurací a jiného občerstvení (vinařský dvůr).
  Lednice

 • Mikulov

  Město ve Valtické pahorkatině středisko vinařské oblasti. Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. V okolí stavby doplňující areál Rendez-vous, Kolonáda, Ketzeldorfská myslivna a neogotická kaple sv. Huberta. Ve městě národní salón vína a několik vinoték včetně degustace vzorků. Kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta vyrostl v průběhu let 1623–1656 v dolní části mikulovského náměstí.
  Mikulov

 • Valtice

  Město ve Valtické pahorkatině středisko vinařské oblasti. Barokní zámek bohatě zdobené interiéry. V okolí stavby doplňující areál Rendez-vous, Kolonáda, Ketzeldorfská myslivna a neogotická kaple sv. Huberta. Ve městě národní salón vína a několik vinoték včetně degustace vzorků.

  Na náměstí barokní farní kostel s bohatou výzdobou, mariánský sloup a bývalý klášter s jednou z nejstarších nemocnic na našem území. V blízkosti najdete rozsáhlý valticko-lednický areál s celou řadou velmi známých památek, přírodních areálů a architektonických zajímavostí.
  Valtice

 • Pálava

  Chráněné krajinné území , její jádro tvoří Pavlovské vrchy, zbytek největšího moravského bradla. Silně zkrasovatělé území vyniká velkou bohatostí stepní a lesostepní květeny a fauny i řadou významných archeologických nalezišť, zejména u Dolních Věstonic a Pavlova. Celým areálem prochází naučná stezka. Dominantou jsou dvě zříceniny – Sirotčí hrádek nad Klentnicí z roku 1305 a Dívčí hrad nad Pavlovem ze 13 století známý též jako Děvičky. Křivé jezero, které se nachází v nivě Dyje u Nových Mlýnů, je součástí mezinárodně významného mokřadu chráněného podle Ramsarské úmluvy. Celá chráněná krajinná oblast je na seznamu evropsky významných ptačích území a pravděpodobně se stane též ptačí oblastí celoevropské soustavy Natura 2000.
  Pálava

 • Přítluky

  Vinařská obec proslavená dodávkou červených vín na královský dvůr. Dominantou obce je samostatně stojící věž rozdělená na několik pater která sloužila v historii k rozdílným účelům (od spodu márnice, obecní úřad, šatlava, druhý vchod zvonice, hodiny a vyhlídka s hláskou. Před věží dodnes zachovaný pranýř u kostela.
  Hrozny

Naše tipy

 1. Pěšky
  • celodenní výlet pro zdatnější turisty kemp – po hrázi do Pavlova – výstup na Pálavu nádherný výhled do širokého okolí – naučná stezka Děvín a zpět
  • celodenní výlet pro zdatnější turisty kemp – po hrázi do Pavlova – výstup na Pálavu nádherný výhled do širokého okolí – sestup do Dolních Věstonic návštěva muzea – po hrázi směrem na Strachotín a před obcí po druhé hrázi ke kempu
  • celodenní výlet pro zdatnější turisty kemp – po levém břehu Dyje až ke splavu poté na pravý břeh a po značené cestě do Lednice ( lednické památky ) návrat zpět
  • lehká trasa Šakvice a zpět
  • lehká trasa nejvyšší kopec za kempem Tufarka výhled na zámek Lednice, Valtice, Minaret pokračování do Zaječí ( diskoráj) návrat po místní komunikaci zpět
  • lehká trasa Nové Mlýny, Přítluky a zpět
 2. Na kole
  • Dolní Věstonice – Mikulov – Valtice a zpět
 3. Na kole nebo autem
  • 10 km krytá hala, koupaliště, brouzdaliště, tobogán v Hustopečích
  • 10 km koupaliště, brouzdaliště, tobogán v Mikulově
  • přírodní koupání v rybnících lednicko – valtického areálu
  • Nové Mlýny – Milovice – Bulhary – Lednice a zpět
  • ZOO Hodonín
 4. TIP to by to bylo, být na jižní Moravě a neochutnat jiskrný zdravý mok – víno v některém ze sklípků v okolí, například v obci Zaječí, Přítluky, Rakvice, Pavlov